GZ-psycholoog

Olga van der Schoot is GZ-psycholoog en werkzaam in Amsterdam  en Zeist.

Voor meer informatie over Olga zie https://therapiepraktijkamsterdam.nl/olga-van-der-schoot/

Integratieve Therapie

Dit is een vorm van  therapie waarbij niet alleen door middel van praten naar een oplossing voor problemen wordt gezocht, maar ook via verschillende vormen  van lichaamsgerichte technieken. Dit kunnen oefeningen zijn zoals geleide fantasie, rollenspelen en ontspanningsoefeningen, maar ook creatieve middelen zoals kleien, muziek en tekenen.  Natuurlijk wordt er daarnaast gebruikt gemaakt van evidence based behandelmethodes die noodzakelijk zijn. Op deze manier is het mogelijk om in contact te komen met oude onbewuste patronen die je nu kunnen belemmeren of problemen veroorzaken en onverwerkte pijnlijke ervaringen. De behandeling richt zich altijd op situaties in het hier en nu. Daar waar nodig wordt de geschiedenis ervan onderzocht.

In deze vorm van  therapie staat de therapeutische relatie centraal. Het gaat niet alleen om de behandeling van de problematiek, maar er is ook aandacht voor ondersteuning van de krachtige aspecten van iemands persoonlijkheid. Ook is er aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en het oefenen hiervan.

Voor wie is deze therapie geschikt

  • Mensen met psychische problemen die sterk neigen tot rationaliseren en moeilijk in contact kunnen komen met onderliggende emoties.
  • Mensen met “vroege stoornissen”bij wie de problematiek terug gaat tot de vroege kindertijd.
  • Mensen met psychosomatische problemen (spanningshoofdpijn, rugpijn, hyperventilatie)
  • Mensen die een verstoord beeld hebben van hun lichaam.
  • Mensen die de neiging hebben zichzelf chronisch te overbelasten
  • Mensen die het gemakkelijker vinden hun problemen in beweging en beeld om te zetten dan in taal.
  • Mensen met problemen op het relationele vlak (partners, familie, vrienden).
  • Mensen met traumatische ervaringen in het verleden of in het recente verleden.

De behandeling

De behandeling start met een intakegesprek waarin wordt onderzocht wat de aard van de problematiek is en of deze geschikt is voor de behandelvorm. Van belang is dat cliënt en therapeut het gevoel hebben met elkaar aan de slag te kunnen. Daarna wordt er in overleg een behandeldoel vastgesteld en de frequentie waarin de behandelingen zullen plaatsvinden.
Tijdens de behandeling kan het blijken dat de traumatische ervaringen ook goed behandeld kunnen worden met een bijzondere techniek, EMDR.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan een schokkende ervaring zijn, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven, zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd en die in het leven van nu nog steeds invloed hebben, kan de methode gebruikt worden.

Kosten en vergoeding

Per 1 januari 2022 is er een nieuw financiering systeem in de GGZ, het Zorgprestatiemodel, gekomen.  Er wordt nu weer per behandeling gedeclareerd waardoor het eenvoudiger wordt de factuur zelf te controleren. Mijn consulten duren meestal 45 minuten. Indien nodig kan hier van afgeweken worden. Als het diagnostiek betreft is het NZA tarief per 1-1-2024 €159,70 en een behandeling €135,89 voor een periode van 45 minuten. Als het korter of langer duurt kunt U hier de tarieven vinden https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_752075_22/

Zorgverzekeraars

Wil je voor een vergoeding in aanmerking komen, dan heb je een verwijzing nodig van je arts (huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist). Het is niet nodig om toestemming te vragen aan je zorgverzekering, maar de verwijzing moet wel gedateerd zijn voor de eerste afspraak.

Vanaf 1 januari 2024 heb ik  een contract met de Friesland, FBTO,  Interpolis, ZieZo,  Zilveren kruis.

Mocht je een verzekering hebben die hier niet wordt genoemd dan is vergoeding voor 100% van het marktconforme bedrag  mogelijk met een restitutie polis. Met een natura polis is het afhankelijk van je zorgverzekeraar en polis wat vergoed wordt. Let goed op dat je geen combinatiepolis hebt als je een restitutiepolis wil. Sommige zorgverzekeraars hebben vooral gekort op de GGZ. Ik kan dat eenvoudig voor je opzoeken via eiswijzer.nl. Mocht je financieel in de problemen komen of door je polis niet in therapie kunnen kun je altijd met mij overleggen.

Eigen risico

De zorgverzekering kent een eigen risico. In 2024 is dat minimaal €385,- afhankelijk van welke polis je afsluit.  Dit eigen risico geldt óók voor psychologische zorg.

Zelf betalen

Als je klachten niet in aanmerking komen voor vergoeding door de verzekering dan kun je deze natuurlijk zelf betalen. Voor degenen die zelf betalen is mijn tarief in 2024 €131, 82 conform het NZA tarief. Er is dan geen verwijzing nodig van de huisarts. Soms wordt de behandeling vergoed uit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraar.

Niet nagekomen afspraken.

Ik werk volgens de nieuwe afspraken van het Zorgprestatiemodel en dat betekent “planning=realisatie”. Als een afspraak niet 24 uur van te voren is afgezegd declareer ik de gereserveerde tijd aan de zorgverzekeraar. Als de behandelingen zelf worden betaald reken ik €55,- bij niet tijdig afzeggen.

Wachtlijst

Op dit moment is de praktijk in Amsterdam en in Zeist gesloten voor nieuwe cliënten. 

Ik maak geen gebruik van een wachtlijst. Als ik binnen 2 weken geen plek voor je heb bied ik aan je door te sturen naar een collega. Natuurlijk kun je er voor kiezen op mij te wachten en toch een afspraak met mij te maken. Na de intake volgt direct het behandelingstraject.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Volgens de wettelijke treeknorm krijg je binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek, en start de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake. In mijn praktijk wordt voldaan aan deze treeknorm.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de behandeling en  je komt er met mij niet uit, dan ben ik aangesloten bij de klachtencommissie van mijn beroepsvereniging de LVVP https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/

Privacy

Vanzelfsprekend wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat geen informatie “naar buiten gaat” tenzij u hier zelf in toestemt.

Waarneming

Als ik voor langere tijd op vakantie ben zal er altijd een waarnemer zijn of tenminste een achterwacht waar u terecht kan.

 

 

 

Update: 5-4-2024