Haptotherapie

Wat is haptotherapie

Het woord haptonomie is afgeleid van het grieks. Hapsis= aanraking, tas, gevoel Nomos=leer

Haptotherapie is een therapie die gebaseerd is op de principes van de haptonomie.

Aanraken is van levensbelang, als we als kind niet of niet goed worden aangeraakt brengt dit een verstoorde ontwikkeling met zich mee op emotioneel en lichamelijk vlak. Via aanraking maken we contact met de ander en door een aanraking worden we bevestigd in ons eigen bestaan. Voor kinderen is het van belang voor hun ontwikkeling, ook voor volwassenen geld dat we behoefte hebben om goed aangeraakt te worden.

Door veel uitlopende redenen (overbelasting, pijn, burnout, trauma’s) kun je ver verwijderd zijn van je gevoel. Het lichaam moet zich verharden en pantseren om het gevoel buiten te houden. Dit proces kan langzaam en onbewust plaats vinden. Het gevolg kan zijn dat je letterlijk je eigen lijf niet meer kan voelen, geen grenzen kan waarnemen en niet in staat bent om je eigen wil te volgen. Contacten met je naaste lopen stroef en moeizaam en dit kan een mens eenzaam en depressief maken.

Tijdens de behandeling wordt je via directe aanraking van de therapeut en lichaamsoefeningen weer in contact gebracht met je eigen lichaam. We gaan samen na hoe spanning en blokkades zich vastzetten in het lichaam. Wat zijn de signalen van je lichaam en hoe leer je daar weer na te luisteren. Het geeft je de mogelijkheid om weer spontaniteit, vitaliteit en eigenheid te gaan voelen.

De kracht van haptotherapie is dat we geen lange gesprekken voeren, maar dat we vooral via voelen en beleving signalen gaan waarnemen, erkennen, en herkennen zodat we in ons dagelijks leven deze signalen kunnen gaan integreren en ons eigen gaan maken.

Kinderhaptotherapie

In de wereld van een kind kunnen grote en kleinere veranderingen van invloed zijn op hun ontwikkeling. Veranderingen die ze wel meemaken en beleven, maar waar van ze weinig of niets kunnen begrijpen, laat staan er woorden aan te geven. Voor ouders is het niet altijd mogelijk om je kind hierin te begeleiden. De pijn, verdriet, en machteloosheid kan moeilijk worden geuit en dit laat zich dan zien in teruggetrokken of agressief gedrag en onzekerheid. In de haptotherapie voor kinderen wordt op een speelse en uitnodigende manier geoefend om kinderen te laten ervaren wat ze werkelijk voelen. In het eerste gesprek zijn de ouders aanwezig, tijdens de volgende sessies kan het van belang zijn dat de ouders er een paar keer bijkomen en mee doen aan de oefeningen. Dit om zowel de ouders als het kind te helpen naar een beter contact tussen kind en ouder.

De behandeling

In het eerste gesprek maken we duidelijk wat de hulpvraag is, door middel van een behandelingsplan geven we de richtingen aan voor de therapie. Elke behandeling duurt 45. De frequentie kan wisselend zijn van 1 keer in de week of 1 keer per twee weken. Na 5 sessies wordt d.m.v. een evaluatie besproken of haptotherapie de juiste vorm van therapie is, hoe de samenwerking is tussen haptotherapeut en cliënt en met welke richtlijnen we verder gaan werken.

Voor wie is haptotherapie?

Haptotherapie kan zinvol zijn voor mensen die last hebben van:

 • chronische pijn
 • overbelasting/overspannenheid
 • burn-out
 • depressieve klachten
 • problemen op het gebied van intimiteit
 • lichamelijke klachten met een psychosomatische achtergrond
 • onverwerkte trauma’s
 • faalangst en onzekerheid

Haptotherapie voor kinderen kan zinvol zijn bij problemen met

 • angstige (faalangst, verlatingsangst) kinderen
 • pestproblematiek (pesten of gepest worden)
 • slaapstoornissen
 • zindelijkheidsproblematiek
 • hechtingsproblemen
 • concentratiestoornissen
 • sociaal onhandig gedrag
 • autistische problematiek

Kosten

De behandeling duurt 45 minuten en de kosten daarvoor zijn per 1-1-2023 €87,50

Vergoeding
Door mijn registratie bij de Vereniging Van Haptotherapeuten kunt u bij vele verzekeringen een gehele of gedeeltelijke vergoeding krijgen. U kunt bij uw eigen verzekering informeren hoe de vergoeding geregeld is of via de web-site van de vereniging kijken op de www.haptotherapeuten-vvh.nl/vvhpubliek/index.php/vergoeding-haptotherapeuten/vergoeding-haptotherapie.htm wat de mogelijkheden zijn die uw zorgverzekereaar bied. Voor haptotherapie neem contact op met de therapeut Francis van Cuyk.